Home > Livno > (Ne)poznati veliki livanjski franjevac

(Ne)poznati veliki livanjski franjevac

Prigodom već tradicionalne manifestacije Kulturno – vjerski dani Naša Gorica koja se održava u organizaciji Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla Gorica Livno i Franjevačkog muzeja na Gorici u Livnu i ove se godina livanjska publika mogla upoznati s životom i djelom jednog od zaslužnih livanjskih franjevaca, s gotovo zaboravljenim fra Mijom Dujićem (1773.-1846.). Livanjski franjevac fra Marijan Karaula koji je objavio brojna djela i kojemu je vrlo bliska ova tematika govorio je o ovom (ne)poznatom velikom franjevcu u povodu 250. obljetnice njegova rođenja.

U svom predavanju govorio je o livanjskome kraju kao bogatom rasadniku duhovnih zvanja, o vrlo nepovoljnim društveno vjerskim i političkim prilikama za kršćane s prijelaza iz 18. u 19. stoljeće u kojima je živio i djelovao fra Mijo Dujić.

Njega je fra Marjan svrstao u uglednije, zaslužnije i velike franjevce livanjskoga kraja, koji je kao svećenik i redovnik obnašao vrlo važne službe. Dvaput je bio gvardijan i župnik u Fojnici. Iz Fojnice se vratio u livanjsku župu Ljubunčić gdje je, također, u dva maha bio župnik, a između ta dva župnička mandata bio je župnik u livanjskoj župi Vidoši, potom župnik u Kupresu.

U tri je navrata bio član Uprave provincije Bosne Srebrene, a na Provincijskom kapitulu održanom 17. svibnja 1832. godine u Kraljevoj Sutjesci, fra Mijo je izabran za provincijala i tu dužnost je obnašao 3 godine u vrlo teškim vjerskim i političkim prilikama, a njegovu službu provincijala je dodatno opteretila „Barišićeva afera“. Umro je u 74. godini života i pokopan je u samostanskoj crkvi Svetog Duha u Fojnici, a kroničar fojničkog samostana tom prigodom zapisa kako je umro dobri starac, blage ćudi i uvijek raspoložen za razgovor sa svakim.

Ovu večer i predavanje o fra Miji dodatno je uljepšao bosanskohercegovački pijanist Bartolomej Stanković, dobitnik brojnih nagrada kako na državnim tako i međunarodnim natjecanjima. Livnjacima se predstavio mini koncertom u izvedbi skladbi: Franje Bosanca, Zulejde Latas, fra Nenada Dujića, Milana Jeličanina, Vojislava Ivanovića, Faruka Mehića i Sergeja Rahmanjinova.