Neobična prometna nezgoda u Livnu

 

Danas je u Livnu na užem gradskom području zabilježena jako neobična prometna nezgoda što možete zaključiti po slikama u prilogu.