Nedjelja Božje riječi: Za slobodu smo stvoreni

Iz čitanja Knjige mudrosti (Mudr 9,13-18) saznajemo s jedne strane svoju ljudsku ograničenost u spoznaji i nemogućnost da sve spoznamo što postoji, a s druge Božju neograničenost i veličinu. Da nije Duha Božjega koji nas nadahnjuje, ne bismo mogli u ovome životu ništa spoznati. Naš je ”um bremenit mislima” ali ”propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemaljski život”. Tko misli da može bez Boga, vara se u svakom trenutku života, a poglavito ga prevare trenutci bolesti i sama smrt.

Robovi koji rade pod paskom gospodara s bičevima

Odlomak iz Poslanice Filemonu (Flm 9-10.12-17) otkriva vrijeme u kojem je sv. Pavao djelovao. Naime, bilo je to razdoblje robovlasničkog sustava. Slobodni ljudi su se hvalili brojem robova i njihovo se imanje po tome prosuđivalo. Robovi su bili sredstvo proizvodnje, a ne osobe s dostojanstvom rada i zarade. Oni su bili ”alatke”. Drukčije se njihovo teško stanje i ne može opisati. Sve muke kroz koje su prolazili zaista su neopisive. Pavao se našao u zatvoru s odbjeglim robom Onezimom, kojega je poučio kršćanskoj vjeri i krstio. Zato Pavao piše robovlasniku Filemonu da je Onezim ”dijete koje rodih u okovima”. Sv. Pavao ga šalje nazad Filemonu kojega moli da ga ponovno primi, i to ”ne kao roba, nego više od roba, brata ljubljenoga”. Ovdje pucaju lanci robovlasničkog sustava i rađa se nova sloboda koju donosi kršćanstvo s Kristom.

U Evanđelju po Luki (Lk 14,25-33) Isus govori svojim apostolima i učenicima, te svima koji ga slijede da se trebaju svega odreći kako bi mogli služiti njemu. Pojam odricanja od svega očitovanje je potpune slobode duha koji služi drugima i Bogu, te očitovanje slobode od svih ovozemaljskih stvari. To je sloboda od… da bi mogla biti u potpunosti sloboda za… To je vrlo teško postići u ovome životu, ali je postizljivo. Isus je bio takav, svetci su težili u tom pravcu stvaranja prostora istinske slobode duha i služenja, mnogi kršćani danas također čeznu ta tim idealom, te ga postupno ostvaruju, pogotovo kršćanski roditelji koji nesebično rađaju i odgajaju svoju djecu. Oni ne traže naplatu za svoju djelatnost u slobodi. I na drugim mjestima prepoznatljiv je ovaj Kristov duh.

Don Ilija Drmić/Tomislavcity