Nedjelja Božje riječi: Krist istina i načelo jedinstva

Krist je potpuna istina i on moli Oca da i ljude posveti svojom riječju u istini, da žive istinu, tj. Božju riječ koja je istina. Stoga ih posvećeni Sin šalje u svekoliki svijet da ga posvete u istini, Božjoj riječi koja je istina, upravo onako kako je Otac poslao svoga Sina u svijet da ga posveti u istini, napose da posveti ljude u svijetu i da se odupru vragu paklenome. Isus moli i za one koji će po posvećenima posvećivati one nadolazeće buduće što će vjerovati u Oca i Sina, kao i Duha, te moli da budu u trajnom jedinstvu, upravo u takvome jedinstvu kakvo vlada između Osoba Presvetoga Trojstva, a to je jedinstvo Božansko.

 Mozaik Krista Svevladara
Mozaik Krista Svevladara

Vrag stvara razdor potičući sve na stav da su oni u pravom jedinstvu, pa i oni koji tvore razdor vele da su u jedinstvu, a nisu jer su odstupili od Istine. Na to ih je nagnao vlastiti grijeh. Potrebno se osloboditi vražje volje i svoje samovolje, kao i svojih grijeha glede svega a napose jedinstva, a prihvatiti Božju volju i Istinu, te pristupiti tome pravome jedinstvu, Božanskome jedinstvu. Upravo tada dolazi do jedinstva.

Isus želi da vjernici budu u Trojstvu jedno i da će to biti poticaj za vjeru u Kristovo poslanje. I slavu Očevu Krist je dao svojima, a sve pod vidom da budu jedno po uzoru na Božansko jedinstvo, a to je savršeni oblik jedinstva. Zapravo, to jedinstvo bi trebalo biti uzorom našega ljudskoga jedinstva u kojem je moguće onda bolje spoznati Očevo poslanje Sina u naš svijet, što valja povezati s činom Božje ljubavi svojih stvorenja. Isus moli Oca da svi oni koje mu je povjerio budu gdje će biti i on, tj. da budu u Trojstvenom Bogu i njegovu Nebu. Želja mu je da i oni gledaju Sinovljevu slavu u Ocu što mu je dao prije postanka svijeta. Ljudi su upoznali Oca i Sina i svu tu slavu Božju tek kada je Sin došao na ovaj svijet. Druga Božanska Osoba je sve izrekla o Ocu očitovavši ljudima njegovo sveto ime, a to očitovanje Očeve ljubavi kojom je ljubio Sina nastavljat će se sve do punine međusobnoga misaonoga prožimanja u ljubavi.

Don Ilija Drmić/Tomislavcity