Home > Županija > Natječaj za upis učenika u prvi razred 2018./2019., Srednja škola “Tin Ujević” Glamoč

Natječaj za upis učenika u prvi razred 2018./2019., Srednja škola “Tin Ujević” Glamoč

Na temelju članka 78. („Narodne novine HBŽ“ broj 12/04 i 07/04)  a sukladno Odluci Ministarstva znanosti,prosvjete,kulture i športa HBŽ Livno o upisu učenika u srednje škole za školsku 2018./19. godinu broj: 06-01-38-3-937/18 od 29.svibnja 2018. godine Srednja škola „Tin Ujević“Glamoč objavljuje:

 

NATJEČAJ

Za upis učenika u prve razrede u školskoj 2018./19.godini

 

     Natječaj se objavljuje za sljedeće struke i zanimanja:

 

  1. Opća gimnazija 1 odjel 18 učenika
  2. Šumarski tehničar 1 odjel 18 učenika       

Prijave za upis za prvi (ljetni) upisni krug su u četvrtak 28. i petak 29. lipnja 2018.godine od 8 do 16 sati. Objava rezultata na oglasnoj ploči Škole je u ponedeljak 02.srpnja 2018 godine najkasnije do 14 sati ,a upis  je u utorak 03.srpnja 2018.godine od 8 do 16 sati.

Za drugi (ljetni) upisni krug prijava za upis je u ponedeljak  09. srpnja 2018.godine od 8 do 12 sati. Objava rezultata u utorak 10. srpnja 2018. godine najkasnije do 12 sati,a upis učenika u petak  13. srpnja 2018. godine od 8 do 12 sati.

Za jesenski upisni rok objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis je najkasnije do 10. kolovoza 2018. godine.

Prijave za upis su u srijedu 22.kolovoza 2018.godine od 8 do 12 sati ,objava rezultata u četvrtak 23.kolovoza 2018.godine najkasnije do 12 sati ,a upis učenika u petak 24. kolovoza 2018.godine od 8 do 12 sati.

 

Na natječaj za upis učenik prilaže:

-prijavu na natječaj ( u školi )

-izvadak iz matične knjige rođenih

-svjedodžbu o završenom VIII. i  IX .razredu ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu za koje je rješenjem Ministarstva znanosti,prosvjete,kulture i športa HBŽ utvrđena istovjetnost. Svjedodžbe se predaju u orginalu.

 

Svi prijavljeni učenici bit će rangirani sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji.

 

Sve dodatne informacije  mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na tel: 034/273-023, 063/416-914

 

 

                                                                                                                                                   RAVNATELJ

                                                                                                                                            Antun Zolota