Home > Livno > Natječaj za upis u prvi razred Srednje ekonomske škole Livno

Natječaj za upis u prvi razred Srednje ekonomske škole Livno

Temeljem  Odluke Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športaHB županije o upisu učenika u I.(prvi) razred srednjih škola u školskoj 2019./20. godini broj: 06 -01-38-1012/19. od 29. svibnja 2019. g. Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje :

  N A T J E Č A J

za upis učenika u  I.(prvi) razred u školskoj 2019./’20. godini

ROKOVI:

Prvi upisni krug:

Prijave za upis 27. i 28. lipnja 2019. g. (četvrtak i petak) od 8 – 14 sati

Objava rezultata na oglasnoj ploči u ponedjeljak  1. srpnja

Upis primljenih učenika u utorak2. srpnja od 8 – 14 sati

Drugi upisni krug:

Prijave za upis u ponedjeljak 8. srpnja od 8 – 12 sati

Objava rezultata u utorak 9. srpnja

Upis učenika u  petak 12. srpnja od 8 – 12 sati

Za jesenski upisni krug:

Objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 9. kolovoza 2019.godine.

Prijave za upis u srijedu 21. kolovoza  od 8 -12 sati

Objava rezultata u četvrtak  22. kolovoza

Upis učenika u  petak 23. kolovoza  od 8 -12 sati

Učenik prilaže na upis:

– prijavu za natječaj (preuzeti u školi)

– izvadak iz matične knjige rođenih

– svjedodžbu o završenom  osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne škole, ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu.

Svjedodžbe se predaju u originalu.

Struktura upisa učenika u prvi razred u Srednjoj ekonomskoj školi u školsku 2019./2020.:

ZANIMANJETrajanje programaBroj odjelaBroj učenika
Ekonomist – poslovna informatika bankarstvo, osiguranje i financije (kombinirani odjel)4 godine118
Ekonomist – programer4 godine118
Komercijalist4 godine118
Prodavač3 godine118

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole, ili na telefon: 034 202-015.