Natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradskoj upravi Livna

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje javni natječaj popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno, radno mjesto – Stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina, jedan izvršitelj. Prijava, s potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od osam dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu: AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10 Ul.Gabijela Jurkića br. 2. 80101 Livno sa naznakom „Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Livno sa pozivom na broj: 14-30-8-36/22. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

 

Prilog:
Download this file (04042022_grad_livno.pdf)04042022_grad_livno.pdf [ ] 334 kB