Natječaj za najam kućica u gradu Livnu

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna raspisuje natječaj za davanje u zakup drvenih montažnih kućica, prikupljanjem pismenih ponuda. Daju se u zakup tri drvene montažne kućice postavljene u Ulici kneza Mutimira i na Trgu kralja Tomislava za prodaju prehrambenih proizvoda (slana jela,slastice, napitci), za sadržaje namijenjene djeci , te za prodaju suvenira, rukotvorina i slično.

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici Grada Livna.