Home > Livno > Natječaj za izdavanje poslovnog prostora u zakup

Natječaj za izdavanje poslovnog prostora u zakup

Grad Livno, putem Službe za graditeljstvo,prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, raspisuje

     N A T J E Č A J
               za izdavanje poslovnog prostora u zakup
                     prikupljanjem pismenih ponuda

1. Izdaje se u zakup poslovni prostor u Sportskoj dvorani „Dalibor Perković Dali“ u Livnu, Zgona bb.

– poslovni prostor u površini od 44,20 m2 glavnog prostora i 10,80m2 pomoćnog
  prostora.
– početna cijena zakupa iznosi 485,20 KM.

2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od
50% od početne cijene na račun kod br.INTESA SANPAOLO BANKE BiH
Poslovnica Livno br. 1549995000000368 za Proračun GV.

Detaljne informacije nalaze se u privitku.

Natjecaj-sportska dvorana.pdf[ ]26 kB