Natječaj za izbor i imenovanje predsjednika TZ Grada Livna

Gradonačelnik Livna objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika Turističke zajednice Grada Livna.

Predsjednik Turističke zajednice Grada Livna (u daljnjem tekstu: predsjednik Turističke zajednice) predstavlja i zastupa Turističku zajednicu Grada Livna, te obavlja poslove utvrđene Uredbom o turističkim zajednicama u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj: 11/17), aktom o osnivanju i Statutom Turističke zajednice. Predsjednik Turističke zajednice imenuje se na mandatni period od četiri godine. U nastavku je kompletan tekst natječaja.