Home > Livno > Natječaj za izbor i imenovanje direktora Veterinarske stanice Livno

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Veterinarske stanice Livno

Nadzorni odbor javnog poduzeća raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje direktora J.P „ Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno na mandatno razdoblje od četiri godine. Kandidati koji podnesu blagovremene i potpune prijave bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvo za izbor kandidata za direktora J.P „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno. Nominiranje kandidata izvršit će Povjerenstvo za izbor kandidata direktora, a konačno imenovanje izvršit će Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine javnog poduzeća. Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

natjecaj veterinarska.doc[ ]38 kB