Nastavljeni radovi na rekontrukciji Sirarske ulice u Livnu

Ovih su dana nastavljeni radovi na rekonstrukciji Sirarske ulice u Gospodarskoj zoni Jug u Livnu. Prometnica se proteže s Avenije dr. Franje Tuđmana u spomenutu zonu prema Mušića selu. Odrađeni su pripremni radovi za asfaltiranje a u tijeku je izgradnja potpornog zida na križanju s Avenijom.

Također se vrše iskopi na starim vodovodnim cijevima koje je potrebno zamijeniti novima, nakon čega će biti postavljeni rasvjetni stupovi. Vrijednost ugovorenih radova je 488.907,12 konvertibilnih maraka za koje je u ime investitora Grada Livna ugovor potpisao gradonačelnik Luka Čelan a u ime izvođača radova direktor Livno putova Tomislav Vrdoljak.

Gradonačelnik Čelan je kazao da završetkom ovog projekta Livno dobiva još jednu prometnicu sa svima pratećim sadržajima. “Bitno je naglasiti da završetkom prometnice stvaramo i preduvjete za širenje GZ Jug i u tom ćemo dijelu vrlo brzo imati konkretne rezultate”, istaknuo je gradonačelnik.  U financiranju projekta, uz Grad Livno, sudjeluje i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 250.000,00 konvertibilnih maraka. Rekonstrukcijom Sirarske ulice bit će kompletno završena infrastruktura u Gospodarskoj zoni Jug.

Ured za informiranje Grada Livna