Nastavljaju se pojačani inspekcijski nadzori u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove priopćila je da se nastavljaju pojačani nadzori nadležnih inspekcija na terenu, uz podršku dodatnog broja federalnih inspektora po ovlaštenju, s ciljem povećanja discipline građana i privrednih subjekata u primjeni obaveznih mjera sprečavanja daljeg širenja infekcije COVID-19 u FBiH.
 
S obzirom na to da je ranije bilo 60 sanitarnih inspektora na području FBiH, Federalna uprava je ovlastila dodatan broj inspektora iz srodnih oblasti radi pomoći kantonalnim inspekcijama na terenu.
 
Pojačan inspekcijski nadzor provodi se nesmetano, po potrebi uz podršku policijskih organa, a usmjeren je na područja visokog rizika od širenja infekcije prema informacijama i uputama federalnog i kantonalnih kriznih stožera.
 
Prema trenutnim podacima, federalni inspektori su u od početka srpnja izvršili 447 inspekcijskih nadzora, prilikom kojih je izdano 26 prekršajnih naloga s financijskim teretom od 48.000 KM.
 
U periodu od ožujka do završetka srpnja, prema objedinjenim podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno sa interventnim nadzorima federalnih inspektora, izvršeno je ukupno 11.813 inspekcijskih nadzora, doneseno 1.482 rješenja o otklanjanju nedostataka, izrečen 291 prekršajni nalog s financijskim teretom od 498.815 KM, te devet mjera o zabrani rada i 24 upozorenja, priopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Vlada FBiH