Home > Livno > Nastavlja se označavanje ulica i trgova u Livnu

Nastavlja se označavanje ulica i trgova u Livnu

U tijeku je fizičko označavanje objekata i zgrada postavljanjem pločica s kućnim brojevima na trgovima i ulicama u naseljenom mjestu Livnu. U iduća tri dana pločice će se postavljati sutra 28. srpnja na trgu Trgu Žitarnica, ulici Stipe Markovića, Petra Krešimira IV, Hadži Jusufa Livnjaka, te na Staroj čaršiji. 29. srpnja na rasporedu je Kalajdžinica, Milošnik, Mejtefska ulica i Hadži Ahmeta Dukatara.

U četvrtak 30. srpnja postavljanje pločica je u ulicama Turbaša, Fera, Kulina bana, Tepet, i ulici Matice hrvatske. O označavanju ostalih trgova i ulica vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada bit će pravovremeno obavještavani putem lokalnih radiopostaja i službene web stranice Grada Livna. Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te predstavnici stanara u zgradama budu nazočni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje.