Napokon sanirana deponija između Lištana i Lusnića

Ogromna deponija smeća koja je trn u oku već dulji niz godina konačno je uklonjena i sanirana.

Deponija se nalazila na lokaciji u polju između Lištana i Lusnića,veličina deponije je oko 80,000 m².

Uz veliko zalaganje naših članova i strojeva (buldoždera,utovarivača) deponija je sanirana za pet radnih dana. U subotu smo na istu posadili preko 1000 komada bora i smreke te istakli table sa zabranom odlaganja otpada.

Zahvaljivamo se svima na sponzorstvu:
Mate Rimac, benzinska crpka APS Lištani, benzinska crpka BM Zabrišće, benzinska crpka Hifa Petrol, benzinska crpka Pavić, benzinska crpka Vujeva i Ivan Rimac.


I ovom prigodom molim sve mještane da ne odlažu smeće na nekadašnju deponiju.

DVD sv. Ana Lištani