Naloženo da se otpad iz Drvara i Bosanskog Grahova odmah ukloni

Direktor za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije Dubravko Kovačević rekao je jučer da otpad iz Italije mora biti odmah uklonjen sa područja Drvara i Bosanskog Grahova i vraćen tamo odakle je dovezen.

On je u izjavi istaknuo da je po nalazu ekološkog inspektora utvrđeno da taj otpad, koji je definiran kao reciklažni, nije reciklažni, nego za deponiju.

“Naloženo je da se otpad odmah ukloni i da se mjesta gdje je deponiran otpad vrate u prvobitno stanje”, rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, druge inspekcije i dalje rade svoj posao na ovom slučaju, te da procedura još traje.

“Otpad po Zakonu mora biti odvezen odakle je došao”, istaknuo je Kovačević.

Općinsko vijeće Drvara donijelo je zaključke da se hitno izmjesti otpad dovezen iz Italije u ovu lokalnu zajednicu, te da se Agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) uključi u istragu oko cjelokopnog procesa u vezi sa dopremanjem otpada.

Srna