Home > Livno > Najviše pritužbi građana u Bosni i Hercegovini na rad livanjskih sudova

Najviše pritužbi građana u Bosni i Hercegovini na rad livanjskih sudova

Dužina trajanja sudskih postupaka, neblagovremene reakcije, postupanje sudova i nezadovoljstvo radom pravosudnih institucija na svim razinama u Bosni i Hercegovini, samo su neki od razloga zašto građani, sve češće ulažu žalbe Instituciji ombudsmana za ljudska prava BiH.

“Samo na rad sudova tijekom prošle godine, imali smo 427 žalbi. To je ogroman broj žalbi, 59 žalbi više u odnosu na 2020. godinu. Na rad tužiteljstva žalilo se 73 građana, što je čak za 11 posto više u odnosu na 2020. godinu, dok se 23 žalbe odnose na odvjetničku i besplatnu pravnu pomoć. Kada gledate pravosuđe u širem smislu, to je značajno veći broj”, rekao je Ljubinko Mitrović, ombudsman za ljudska prava BIH za una.world.ba.

On ističe da posebno zabrinjava situacija kod pojedinih sudova. Navodi primjer Općinskog suda u Livnu.

“Imamo Općinski sud u Livnu 50 žalbi, Osnovni sud u Banjaluci 27 žalbi, Općinski sud u Sarajevu 28 žalbi. Tu su i kantonalni sudovi. Županijski sud u Livnu kao da se ugledao na Općinski sud, imaju čak 22 žalbe, a tu je i Kantonalni sud u Sarajevu sa 22 žalbe”, navodi Mitrović.

Podjednako zabrinjava sve ono što se dešava i u tužiteljstvima.

“Prednjači Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu i Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, gdje bilježimo značajno povećanje broja žalbi”, rekao je Mitrović.

Predmeti hitne prirode

Dužina trajanja sudskih postupaka jedan je od najčešćih razloga sve većeg broja žalbi na rad bh. pravosuđa sa posebnim naglaskom na parnične postupke, a koji traju u nedogled. Tu si i brojni privredni sporovi kao i nemali broj kaznenih predmeta.

“Posebno iritiraju predmeti koji se u stručnoj praksi nazivaju predmetima hitne prirode. To su radni sporovi ili predmeti koji se odnose na povjeravanje djeteta u konfliktnim zajednicama kada dođe do razvoda. Ovo je jedan od najvećih problema. Zahtjeva se donošenje odluka u razumnom roku”, pojašnjava Mitrović.

On kaže kako smo na samom pragu donošenja novih zakona, koje ova institucija maksimalno podržava, na svim nivoima, a koji se odnose na sve sudove.

Jedan od problema je i nezadovoljstvo građana donesenim odlukama pravosudnih tijela.

“Mi nemamo nadležnost da preispitujemo odluke. U takvim situacijama dajemo upute strankama kome se mogu obratiti i koristiti pravni lijek redovni ili izvanredni, kako bi se došlo do poništavanja odluke sa kojom su nezadovoljni”, kaže Mitrović.

 

Zabrinjavaju sudske odluke

Problem koji je posebno detektiran tijekom prošle godine odnosi se na izvršenje donesenih sudskih odluka.

“Zabrinjavaju sudske odluke gdje su presude donesene na teret budžetskih sredstava. Veoma često tijela s različitih razina, obavijeste nas kada mi postavimo pitanje izvršenja određene odluke. Odgovor koji dobijemo je da nema sredstava u budžetu ili sredstva u budžetu nismo planirali. Takva odluka ostaje i može trajati godinama. Posljednjih godinu dana, ovakve situacije su sve više prisutne”, navodi ombudsman za ljudska prava BiH.

Iz ove institucije ističu da imaju veći broj žalbi koje se odnose na postupanje sudova i nerad disciplinskih tijela. To se odnosi na Ured disciplinskog tužitelja pri Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BIH.

“Dakle, kada je stranka nezadovoljna radom konkretnog tužitelja ili suca, ona se obraća i traži disciplinsku odgovornost i pokretanje disciplinskog postupka kod ovoga ureda. Mi smo čak izdali jednu preporuku u kojoj smo naveli, da ovi postupci protiv sudaca i tužitelja moraju što prije biti riješeni. Dopušteno je da traju do dvije godine a traju značajno duže”, pojašnjava Mitrović.

Nema korupcije!

Kada su pitanju žalbe na korupciju, kaže da ih nema puno. Svega četiri do pet, a koje, po pravilu upućuju nadležnim tijelima, s kojim, kako ističe Mitrović, imaju odličnu saradnju, prenosi una.world.ba.