Najnovije iz BiH: Provjera diploma narušava ljudsko dostojanstvo?

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija je izjavio je danas s priprema adekvatna odluka o provjeri diploma zaposlenih u institucijama BiH, s obzirom na to da je nekoliko ranijih pokušaja da se to učini izazvalo dosta nesporazuma s agencijama koje su zadužene za zaštitu osobnih podataka.

Odgovarajući na pitanje zastupnice Mirjane Marinković Lepić što je učinjeno na osnovu inicijative da se u roku od 90 dana donese odluka o provjeri valjanost diploma svih zaposlenih u institucijama BiH, Tegeltija je rekao da se pokušava pripremiti odluka koja bi bila prihvatljiva za realizaciju te inicijative.

Istaknuo je kako je na osnovu ove inicijative zaduženo Ministarstvo civilnih poslova da u suradnji s Ministarstvom pravde i drugim nadležnim institucijama analizira i pripremi odluku za realizaciju. Tegeltija je napomenuo da se pokušava doći do odluke koja je prihvatljiva jer iz Agencije za zaštitu osobnih podataka smatraju da način koji podrazumijeva kolektivnu provjeru diploma zaposlenih u institucijama narušava njihovo ljudsko dostojanstvo jer se svi stavljaju pod sumnju.

Citirajući mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka da

“dovođenje pod sumnju svih javnih isprava na ovakav način štetno i za javni interes jer se takvim postupkom narušava pravna sigurnost”, Tegeltija je rekao da će se i to mišljenje imati u vidu kada se bude pripremala adekvatna odluka za realizaiciju ove inicijative.

Lepić smatra da je trebalo u roku od 90 dana dostaviti odgovor na njenu poslaničku inicijativu, te da takvo mišljenje Agencije nije produktivno jer “onome tko ima validnu diplomu dostojanstvo neće biti narušeno”.

Smiješno je da nešto ovakvo bude normalno, time bi prekrivanje lažnih diploma bilo znatno olakšano, a svi znamo koliko je to u našoj državi ustaljena praksa.

bljesak.info/Livnovine