Home > Livno > Na području Hercegbosanske županije danas povoljnija situacija u odnosu na protekle dane

Na području Hercegbosanske županije danas povoljnija situacija u odnosu na protekle dane

Na temelju informacija koje su pristigle u Županijski operativni centar Civilne zaštite Hercegbosanske županije i danas, 28. siječnja . 2019.godine  u općinama Tomislavgrad, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar, te na području grada Livna i dalje je na snazi stanje prirodne nepogode. Ipak u odnosu na protekle dane situacija je zadovoljavajuća s obzirom na vremenske prilike. Sve magistralne i regionalne prometnice su prohodne osim prometnice Mokronoge – Prozor.

Prema informacijama općinskih službi civilne zaštite radi se na raščišćavanju snijega prema udaljenijim selima i stočarskim naseljima.Prometovanje na lokalnim putevima je otežano uslijed kiše koja u kombinaciji s napadalim snijegom stvara probleme u prometu.Na zahtjev grada Livna angažiran je stroj utovarivač Oružanih snaga BiH koji trenutno čisti snijeg na putevima  poddinarskih sela grada Livna.

Općina Glamoč je uputila zahtjev za angažiranje stroja utovarivača oružanih snaga BiH koji bi se trebao ukljlučiti u čišćenje snijega s prometnica. Dojava o ugrozi ljudi i materijalnih dobara nije bilo. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije danas se odvija redovito.