Na Kupresu održan dvodnevni sastanak Direktora Federalne uprave policije i Policijskih komesara Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u FBiH

Dana 15. i 16.06.2021. godine na Kupresu održan je redovan sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih komesara / direktora Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prvog dana sastanka nazočnima je izrazio dobrodošlicu ministar unutarnjih poslova Kantona 10, gdin Mario Lovrić, koji se u svoje ime, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Vlade naše županije i načelnika općine Kupres, zahvalio zamjeniku direktora Federalne uprave policije, gdin. Ensadu Kormanu i komesarima / direktorima Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, pri tome naglašavajući da ohrabruje operativni i profesionalni rad policijskih tijela u Federaciji BiH.

„Posebno želim izraziti svoju podršku oformljenim Komisijama za izradu Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i Radnoj grupi za rješavanje statusnih pitanja policijskih službenika F BiH kojima je utvrđena invalidnost II kategorije, kao i vašim naporima koje ulažete u obje spomenute oblasti, i vjerujem da ćete posebno, prilikom definiranja pravnih rješenja za naše policijske službenike kojima je utvrđena invalidnost II kategorije, biti izuzetno osjetljivi, te iznaći najprimjerenije rješenje, obzirom da se radi o policijskim službenicima koji su proveli svoj cijeli radni vijek u službi naših građana”, istakao je ministar Lovrić.

Na održanom sastanku, a sukladno utvrđenom dnevnom redu, razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za prvih pet mjeseci 2021. godinu, kao i dosegnuta razina rada policije u svim oblastima rada u F BiH, kao i druga pitanja u svezi s radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH.

Promatrajući ukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima Uprava policije županijskih ministarstva unutarnjih poslova, kao i podacima Federalne uprave policije koji su prezentirani po oblastima za izvještajni period siječanj-ožujak 2021. godinu u odnosu na isti period 2020. godinu, karakterizira smanjenje:

• broja počinjenih kaznenih djela za 2 ili 0,05%,

• kao i broja prometnih nezgoda za 697 ili 13,80%,

dok je evidentirano povećanje:

• broja počinjenih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 4.578 ili 105,95%, i

• broja napada na ovlaštene službene osobe za 7 ili 36,84%.

Referirajući sigurnosno stanje tijekom travnja 2021. godine evidentirano je povećanje promatranih segmenata sigurnosti u odnosu na travanj 2020. godine, i t

• broja počinjenih kaznenih djela za 381 ili 40,49%,

• broja prometnih nezgoda za 271 ili 24,79%,

• broja napada na ovlaštene službene osobe za 1 ili 33,33%,

dok je primjetno smanjenje

• broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 1.965 ili 33,29%.

Uzimajući u obzir i promatrajući statističke podatke za svibanj 2021. godine u odnosu na svibanj 2020. godine, isti karakterizira povećanje:

• broja počinjenih kaznenih djela za 14 ili 1,18%,

• kao i broja prometnih nezgoda za 265 ili 18,44%,

dok je zabiljženo smanjenje

• broja počinjenih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 1.500 ili 39,04%,

• i broja napada na ovlaštene službene osobe za 7 ili 53,85%.

„Sigurnosni aspekt u promatranom razdoblju je donio izuzetno težak period svim policijskim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zbog dodatnih aktivnosti koje su poduzimali, posebno iz oblasti javnog reda i mira, a kada je riječ o provođenju naredbi nadležnih tijela zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Sa druge stane otežavajuće okolnosti su bile nametnute posebno iz oblasti rada po kriminalitetu, zbog ograničenja nametnutih epidemijom COVID-19. Međutim, svi promatrani aspekti sigurnosti su efikasnim i predanim radom svakog policijskog službenika održani na zavidnoj razini“, istakao je Zamjenik direktora Federalne uprave policije, gosp. Korman.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz oblasti rada, doneseni su i određeni zaključci, i t

1. Promatrajući stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, kroz iskazane parametre za jasno definirane oblasti koje se obrađuju u Informacijama o stanju kriminaliteta-sigurnosti, a iste se sačinjavaju na temelju podataka Federalne uprave policije i Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji BiH u prvih pet mjeseci 2021. godine može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. S tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

2. Sudionici sastanka su dali punu potporu radu Komisiji za izradu Uredbe o jedinstvenoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u FBIH, koja završava svoj dio zadatih aktivnosti, i koja tijekom svog rada aktivno surađuje s domaćim privrednicima, s ciljem donošenja nakvalitetnijih uniformi odnosno potičući domaću proizvodnju. Također podrška je data i Radnoj grupi za rješavanje statusnih pitanja policijskih službenika F BiH kojima je utvrđena invalidnost II kategorije, te su u završnim fazama pripreme Prijedloga za izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima u F BiH, zatim tekstovi izmjena Zakona o namještenicima u otijelima državne službe u F BiH i Zakona o državnoj službi u F BiH.

3. Nazočni, posebno ističu da je primjetno učestalo uplitanje politike u rad policije, čime se direktno utiče na operativnu samostalnost i profesionalnost policijskih struktura, a što je osigurano pozitivno-pravnim propisima. Sudionici su suglasni da ti štetni procesi utiču na profesionalni integritet Uprava policija, i pozivaju nadležne domaće i međunarodne institucije da, poduzmu sve potrebite aktivnosti da, ova nažalost učestala praksa političkog uticaja prestane.

4. U cilju održavanja što bolje razine stanja sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, donesen je zaključak da će se u narednom periodu ojačati i širiti međusobna suradnja Federalne uprave policije i Uprava policije županijskih ministarstava unutarnjih poslova po svim oblastima rada navedenih sigurnosnih institucija, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

Na predmetnom sastanku pridružio se gosp. Erik Larson, savjetnik za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, koji je nazočne ukratko upoznao sa aktivnostima predmetnog Ureda kroz predstavljanje primjera integriranih istraga u borbi protiv korupcije. Gospodin Larson je posebno naglasio izuzetno bitnu ulogu policije u borbi protiv korupcije, i neophodnost da policijske strukture ne budu pod uticajem politike.

Zamjenik direktora Federalne uprave policije i Policijski komesari/direktori Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine suglasni su da pružaju punu i predanu podršku radu i aktivnostima koje sprovodi gospodin Larson, u okviru svoje savjetničke uloge u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 je bio domaćin predmetnog sastanka Koordinacije.

MUP HBŽ