Home > Livno > Na današnji dan ugasio se mladi svećenički život

Na današnji dan ugasio se mladi svećenički život

Fra Ivica Baketarić rođen je u Mostaru 25. 4. 1982. godine, župa Rumboci (Rama). Tragično je preminuo 1. rujna 2014. godine. Skliska cesta uzela je jedan mladi život koji još živi među vjernicima koji su ga obožavali.

Pokojni fra Ivica završio je osnovnu školu fra Jeronima Vladića Ripci. Pohađao je srednju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, a filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Fra Ivica je bio aktivan na raznim područjima i pomagao potrebitima. Svojom veselom osobnošću svima je bio rado viđeno lice.

Fra Ivica je obnašao službu župnog vikara u župi sv. Ante Padovanskog u Bugojnu od 2008. do 2012., te u župi Svih Svetih u Livnu od 2012. do tragične smrti.

Na njegov pokop došlo je preko 1000 ljudi, samim time svima je jasno o kakvom čovjeku se radilo.

Dragi Ivica, počivao u miru!

Livnovine