Na 11. zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora izabrano predsjedništvo

Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović reizabran za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH završio je svoje zasjedanje ponovnim izborom dr. Dragana Čovića za predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH, krovne organizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali i novi saziv predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora za naredne četiri godine.

Predsjedništvo HNS BiH, potvrđeno na 11. zasjedanju 04. veljače 2023. godine:

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH: dr. Dragan Čović (HDZ BiH).

Također izabrani su i:

1. Borjana Krišto (HDZ BiH)

2. Ilija Cvitanović (HDZ 1990)

3. Ivan Vukadin (HNP)

4. Ivanka Barić (HKDU)

5. Mario Karamatić (HSS)

6. Pero Barbarić Pepi (HKDU – Hrast)

7. Milijan Nakić (HSP AS)

8. Anto Lozančić (HSS SR)

9. Zrinko Čuvalo (HSP BiH HB)

10. Miro Grabovac Titan (HDU)

11. Nikola Raguž (HSP BiH)

12. Josip Perić (HNL)

13. Pero Previšić (ČNS)

14. Ivica Kelava (HSP Pravaši)

15. Darijana Filipović (HDZ BiH)

16. Anto Bilić (HDZ 1990)

17. Marina Pendeš (HDZ BiH)

18. Željko Josić (HDZ 1990)

19. Lidija Bradara (HDZ BiH)

20. Marinko Čavara (HDZ BiH)

21. Davor Pranjić (HDZ BiH)

22. Đuro Topić (HDZ BiH)

23. Toni Kraljević (HDZ BiH)

24. Vedran Škobić (HDZ BiH)

25. Zdenko Ćosić (HDZ BiH)

26. Ljiljana Lovrić (HSS)

27. Martin Raguž (HDZ 1990)

28. Helena Lončar (HDZ BiH)

29. Mato Matijević (HDZ BiH)

Izvor: http://www.hnsbih.ba/