MUP HBŽ: Tjedno izvješće za proteklih tjedan dana

U vremenskom periodu od 09. do 16.03. 2020 godine na području HB županije zabilježeno je osam prometnih nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda s nastradalom osobom ( 2 LTO ) i sedam prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno zabilježeno je pet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad zabilježene su tri prometne nezgode, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nisu zabilježene prometne nezgode.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je osam događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

   – 2 KD ” Krađe ” ( PP Livno ),
   – 2 KD “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” ( PP Livno i PP Drvar ),
   – 1 KD ” Nasilje u obitelji” ( PP Drvar ),
   – 1 KD ” Šumska krađa” ( PP Drvar ),
   – 1 KD ” Poseban slučaj krivotvorenja isprava ” ( PP Livno ),
   – 1 KD ” Nanošenje lakših tjelesnih ozljeda” ( PP Drvar ).

Na području HB županije zabilježeno je šest prekršaja po javnom redu i miru :
  – dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru (verbalno vrijeđanje),
  – jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru (naročito drsko ponašanje),
  – dva prekršaja po čl. 16. Zakona o javnom redu i miru (prosjačenje ),
  – jedan prekršaj po čl. 22. Zakona o javnom redu i miru (izazivanje buke u stanu).