MUP HBŽ: Statistika o prometnim nesrećama i kriminalitetu za prošlu godinu

Na području MUP-a K10 tijekom 2020. godine evidentirano je 512 prometnih nezgoda ( p/n ) i to 85 p/n s nastradalim osobama ( 16,60 % od ukupnog broja p/n ) i 427 p/n samo s materijalnom štetom ( 83, 40 % od ukupnog broja p/n ). Od navedenog broja p/n sa materijalnom štetom 33 p/n su sa većom materijalnom štetom, a 394 p/n su sa manjom materijalnom štetom.

U odnosu na 2019. godinu evidentirano je smanjenje broja prometnih nezgoda za 209 p/n ili za 28,99 % ( u 2019. godini evidentirano je 721 p/n ). Tijekom 2020. godine u p/n na području MUP-a K 10 , 10 osoba je smrtno stradalo, 23 osobe su zadobile teže tjelesne ozljede, a 75 osoba je zadobilo lakše tjelesne ozljede. U odnosu na 2019. godinu evidentirano je povećanje broja smrtno stradalih osoba za 1 osobu ili za 11,11 %, smanjenje broja teže ozlijeđenih osoba za 31 osobu ili za 57,41 % i smanjenje broja lakše ozlijeđenih osoba za 71 osobu ili za 48,63 % ( tijekom 2019 godine u p/n na području MUP-a K 10 , 9 osoba je smrtno stradalo, 54 osobe su zadobile teže tjelesne ozljede, a 146 osoba je zadobilo lakše tjelesne ozljede).

Najveći broj p/n zabilježen je u zoni odgovornosti PP Livno 221 p/n, zatim PP Tomislavgrad sa 172 p/n i PP Drvar 40 p/n, a najmanje p/n zabilježeno u zoni odgovornosti PP Glamoč 16 p/n, zatim PP Glamoč 24 i PP Kupres 39 p/n.

Najveći broj p/n u 2020. godini evidentiran je na magistralnim cestama i to 191 p/n , na gradskim ulicama dogodilo se 152 p/n, na parkiralištima 90 p/n i na regionalnim cestama 46 p/n. Tijekom 2020. godine na području MUP-a K10 najveći broj p/n dogodilo je se subotom ( 87 p/n ), zatim četvrtkom ( 84 p/n ), a najmanje broj p/n dogodio se nedjeljom ( 58 p/n ). Najveći broj p/n evidentiran je u kolovozu ( 61 p/n ), a najmanji broj u travnju ( 15 p/n ). Analizom starosne dobi sudionika u p/n pokazuje da su najčešći sudionici u p/n osobe stare preko 50 godina ( 219 osoba ), zatim osobe stare od 18 do 25 godina (133 osoba ).

Stanje sigurnosti prometa na cestama na području MUP-a K10, za 2020. godinu odnosu na isto razdoblje 2019 godine, je nepovoljnije sa aspekta broja smrtno stradalih osoba, dok je povoljnije sa aspekta ukupnog broja prometnih nezgoda na području MUP-a K 10.