MUP HBŽ: Prošli tjedan 12 prometnih nesreća, 4 nastradale osobe

U vremenskom periodu od 7.9. do 14.9.2020 godine na području
HB županije dogodilo se 12 prometnih nesreća od kojih su
– 4 s nastradalim osobama (1 TTO i 3 LTO),
– 8 p/n s manjom materijalnom štetom.
U zoni odgovornosti PP Livno 9 p/n, PP Tomislavgrad 1, PP Drvar 1, PP Bos Grahovo 1.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je pet događaja koji imaju obilježja kaznenog djela:
– 1 KD “Šumska krađa” ( PP Drvar ),
– 2 KD “Krađa” ( PP Livno i PP Drvar ),
– 2 KD “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” ( PP Livno ),

Na području HB županije zabilježeno je 9 prekršaja po javnom redu i miru:
– tri prekršaja po čl.4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
– dva prekršaja po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje ili omalovažavanje tijela vlasti ),
– jedan prekršaj po čl. 8. Zakona o javnom redu i miru ( vrijeđanje na moralnoj, vjerskoj ili nacionalnom osnovu ),
– jedan prekršaj po čl. 12. Zakona o javnom redu i miru ( izmišljanje i širenje lažnih vijesti ),
– jedan prekršaj po čl. 16. Zakona o javnom redu i miru ( prosjačenje ili skitnja ),
– jedan prekršaj po čl. 31. Zakona o javnom redu i miru ( izvođenje psa ili druge životinje na javno mjesto bez brnjice).

MUPK10