MUP HBŽ: Prošle godine najviše kriminaliteta u Livnu

Na području koje pokriva MUP-a K 10 u 2020 godini evidentirana su 244 kaznena djela ( u 2019 godini evidentirano je 281 kazneno djelo ) što karakterizira smanje boja KD-a za 37 ili za 13,17 %. Na području općine Livno evidentirano je 81 KD-a, Tomislavgrad 42 KD-a, Drvar 25 KD-a, Glamoč 17 KD-a ,B. Grahovo 16 KD-a i Kupres 12 KD-a.

U 2020 godini nadležnom Tužiteljstvu podnijeta su 222 službena izvješća, a od nadležnog Tužiteljstva odbačeno je 39 službenih izvješća.U strukturi kaznenih djela prema vrsti kriminaliteta Opći kriminalitet sudjeluje sa 162 KD ili 66,39 %, Gospodarski kriminalitet sa 15 KD ili 6,15, Posebna namjena sa 36 KD ili 14,75 5 i Odjel za droge sa 31 KD ili 12/70 %.

Od 244 prijavljena kaznena djela u trenutku saznanja za KD počinitelji su bili poznati u 185 slučajeva ili 75,82 % i nepoznati u 59 slučajeva ili 24,18. Naknadnim operativnim radom otkriveni su počinitelji u 34 slučaja. Ukupna otkrivenost je 219 KD-a , dok je nadležnom tužiteljstvu prijavljeno 248 počinitelja, od čega su 4 maloljetnika, 128 povratnika i 107 puta su izrečene mjere zadržavanja.

MUP HBŽ