MUP HBŽ pojačao se sa 47 mladih policajaca

Danas je 47 mladih policajaca položilo prisegu u krugu svojih policijskih uprava/postaja na području HBŽ.

U Livnu je zbog opasnosti od korona virusa i poštivanja svih mjera zabrane i opreza, polaganje prisege, unatoč olujnoj buri, upriličeno na otvorenom u krugu zgrade MUP-a K10.

U vremenu pojačane aktivnosti i ophodnji 47 mladih ljudi više je nego dobro došlo, a konkretno PU Livno postala je bogatija za njih 19.

Uz prigodno obraćanje ministra UP Darinka Mihaljevića i komesara policije Ilije Jakića, koji su naglasili kako je ovo jedna od najboljih generacija, policajke i policajci prisegnuli su a potom i stavili potpise na izjave.

Više na Radio Studio N.