MUP HBŽ: Obavijest za kandidate – raspored testiranja

Mup

Obavještavaju se kandidati da će dana 30.05.2022. godine u 14,30 sati, na oglasnim pločama u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i na oglasnim pločama Policijskih uprava i Policijskih postaja izvan sjedišta, biti objavljena Lista kandidata nakon testa pisani rad (esej) broj: 02-03-30-464-242/22 od 30.05.2022. godine, kako bi kandidati mogli izvršiti uvid u istu.

Kandidati koji su uspješno položili test pisani rad (esej) iz navedene Liste, obavještavaju se da će se test tjelesne sposobnosti provesti na Gradskom stadionu „Zgona“ u Livnu, prema sljedećem rasporedu:

RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA U POČETNI ČIN „POLICAJAC“:

 

  • dana 01.06.2022. godine (srijeda) sa početkom u 08,30 sati, za kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 36. Liste,
  • dana 02.06.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 08,30 sati, za kandidate od rednog broja 37. do rednog broja 73. Liste i
  • dana 03.06.2022. godine (petak) sa početkom u 08,30 sati, za kandidate od rednog broja 74. do rednog broja 110. Liste.

 

RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA U POČETNI ČIN „MLAĐI INSPEKTOR“:

 

  • dana 06.06.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 08,30 sati, za kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 19. Liste.

 

Test tjelesne sposobnosti provesti će se prema standardnim testovima tjelesne sposobnosti, koji se nalaze u privitku Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata. Kandidat koji u bilo kojoj disciplini ne ostvari zadovoljavajući minimum utvrđen standardnim testovima, eliminira se iz daljnjeg postupka testiranja.

Povjerenstvo će prije početka testiranja utvrditi prisutstvo kandidata, te će od istih biti zatraženo predočenje odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta, na temelju kojeg se može utvrditi identitet kandidata. Kandidatima se preporučuje da na testiranje ponesu adekvatnu sportsku odjeću i obuću.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno koristiti elektronski uređaj (mobitel, tablet ili dr.), niti na bilo koji način ometati postupak testiranja.

Kandidati koji su pristupili testu pisani rad (esej) imaju pravo izvršiti uvid u navedeni test pisani rad (esej i to, dana 31.05.2022. godine u vremenu od 11,00 sati do 12,00 sati, u sali za sastanke (1 kat) zgrade MUP-a u Livnu.

Napomena: U slučaju vremenskih nepogoda, o novom rasporedu testiranja blagovremeno će se obavijestit kandidati na web stranici MUP-a.