Home > Livno > MUP HBŽ: Obavijest za kandidate

MUP HBŽ: Obavijest za kandidate

Obavještavaju se kandidate koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine da će se za kandidate pod rednim brojem 49, 50 i 51 obaviti dodatno testiranje sukladno Pravilniku o postupku i rasporedu testiranja kandidata (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 8/16 i 3/22).

– dana 02. kolovoza 2022. godine (utorak) sa početkom u 09,00 sati u Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević, Dinarina b.b., u Livnu.

Kandidati sa gore navedenim rednim brojevima (49,50 i 51) obvezni su doći 15 (petnaest) minuta prije zakazanog testiranja u sportskoj opremi i sa sobom su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ako se neki od kandidata ne podvrgne dodatnom testiranju biti će isključen iz daljnjeg postupka odabira.

 

NAČELNIK SEKTORA
UNIFORMIRANE POLICIJE
Glavni inspektor
Ante Stanić