Home > Livno > MUP HBŽ: Obavijest o prodaji rabljenih vozila

MUP HBŽ: Obavijest o prodaji rabljenih vozila

Temeljem Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila točka III stavak II br. 02-01-02-17118/20. od 29.10.2020. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 oglašava

 JAVNI POZIV   
o prodaji rabljenih motornih vozila putem slobodne nagodbe

koja će se održati dana 28.01.2021. godine u 12 sati u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 (sala za sastanke).

Prodaja motornih vozila putem slobodne nagodbe vrši se zbog neuspjeha prodaje putem provedena III kruga licitacije

Predmet prodaje su slijedeća motorna vozila:

1. Škoda Fabia karavan Clasic 6Y AC- Karavan, – dissel, br. šasije TMBJF16Y48S450143, god.proizvodnje 2007., 1896 ccm/ 47KW, vozilo u voznom stanju, 
– cijena 550,00 KM

2. Škoda Fabia karavan Clasic 6Y AC- Karavan, – dissel, br. šasije TMBJF16Y28S450142, god.proizvodnje 2007., 1896 ccm/ 47KW, vozilo ispravno,
– cijena 650,00 KM

3. Škoda Fabia karavan Clasic 6Y AC- Karavan, – dissel, br. šasije TMBJF16Y78S450136, god.proizvodnje 2007., 1896 ccm/ 47KW, vozilo u voznom stanju,
– cijena 650,00 KM

4. Golf IV dissel br. šasije WVWZZZ1JZ2D095716, god. proizvodnje 2001., 1896 ccm/ 50 KW, vozilo ispravno,
– cijena 600,00 KM

Način dostavljanja ponude:

Ponude dostaviti do 20.01.2021. godine u zatvorenoj koverti, koja mora sadržavati predmet ponude, odnosno redni broj motornog vozila sa ponuđenom cijenom, koja ne može biti niža od navedene početne cijene po vozilima. Ponude se mogu dostaviti osobno u pisarnicu MUP-a ili putem pošte na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova K 10, S.S. Kranjčevića 9, Povjerenstvo za licitaciju službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, sa naznakom

„Ponuda za kupovinu m/v putem slobodne nagodbe – NE OTVARATI“

Uvjeti sudjelovanja i prodaja:

Pravo sudjelovanja na slobodnoj nagodbi imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici slobodne nagodbe prije početka slobodne nagodbe svoj identitet moraju dokazati jednim od važećih dokumenata (osobna, vozačka), a punomoćnici pravo da zastupaju ponuđača ovjerenom pisanom punomoći. Uz nazočnost prijavljenih sudionika Povjerenstvo će izvršiti otvaranje koverti,voditi zapisnik, i proglasiti sudionika sa najboljom ponudom. U slučaju da sudionik sa najpovoljnijom ponudom nije nazočan, Povjerenstvo će m/v prodati slijedećem najboljem sudioniku koji je nazočan. U slučaju da dva ili više sudionika ponude isti iznos , Povjerenstvo će vršiti prodaju m/v putem nadmetanja između tih sudionika.

Kupac- fizička osoba plaća cijenu m/v odmah nakon završetka slobodne nagodbe na žiroračun proračuna, a pravna osoba najkasnije u roku od 24 sata od završetka slobodne nagodbe. Nakon izvršene uplate za m/v Povjerenstvo će napraviti kupoprodajni ugovor, izvršiti ovjeru istih i predati kupcu kupljeno m/v.

Javni poziv će se objaviti na web stranici MUP-a K10, i na radio postajama sa područja HBŽ, a prijave se mogu preuzeti na web stranici.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA