Home > Županija > MUP HBŽ: Obavijest kandidatima o rasporedu testiranja

MUP HBŽ: Obavijest kandidatima o rasporedu testiranja

Povjerenstvo za izbor Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,

O B A V J E Š T A V A

kandidate koji su po proceduri Javnog natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 – početni čin “Policajac”- broj izvršitelja 55 i početni čin ”Mlađi inspektor”- broj izvršitelja 5, objavljenog dana 09.11.2022. godine, ostvarili pravo pristupa testiranju koji se odnosi na test općeg znanja , da će se polaganje navedenog testa održati dana 30. i 31. 01.2023. godine (ponedjeljak i utorak), u Livnu u Srednjoj strukovnoj školi “Silvije Strahimira Kranjčevića” Ul. Dinarina 2 , (preko puta zelene tržnice), te su kandidati dužni pristupiti navedenom testiranju prema rasporedu utvrđenom ovom obavijesti;

RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC

– Dana 30.01.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14:00 sati,

RASPORED TESTIRANJA ZA POČETNI ČIN MLAĐI INSPEKTOR

– Dana 31.01.2023. godine (utorak) sa početkom u 14:00 sati,

Vrijeme trajanja testa općeg znanja iznosi 30 (trideset) minuta.

Povjerenstvo će prije početka testiranja izvršiti provjeru prisustva kandidata te će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice ili odgovarajuće identifikacijske isprave sa slikom, na osnovu kojeg se može utvrditi identitet u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti kemijsku/e olovku/e (koja piše plavo).Grafitna olovka nije dozvoljena.

Za vrijeme testiranja nije dopušten

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti elektronski uređaj (mobitel, tablet ili slična komunikacijska sredstva),

– napuštati prostoriju u kojoj se vrši testiranje bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,

– razgovara s ostalim kandidatima niti na drugi način ometati postupak testiranja.

Isključivo predsjedavajući i članovi Povjerenstva mogu pojasniti kandidatima sadržaj pojedinih pitanja iz testa.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje se utvrdi da ne ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Kandidati koji ne zadovolje eliminacijski prag koji je utvrđen za test općeg znanja a koji iznosi 60% (za početni čin Policajac), te 75 % (za početni čin Mlađi inspektor) od maksimalnog broja bodova koji se mogu ostvariti na ovoj vrsti testiranja – ukupno 30 bodova, isključuje se iz daljnjeg procesa odabira.

NAPOMENA: Ukoliko dođe do eventualnih promjena termina rasporeda testiranja kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem Oglasnih ploča u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i oglasnih ploča Policijskih uprava Policijskih postaja izvan sjedišta Ministarstva i web stranica MUP-a K-10.

Povjerenstvo za izbor