MUP HBŽ: Javni poziv

Mup

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za izvansudsku nagodbu imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije.

Ovim putem pozivaju se imatelji rješenja o izvršenju pravomoćnih sudskih odluka – tražitelji izvršenja, da prijave svoja potraživanja utvrđena pravomoćnim i izvršnim sudskim odlukama radi izvršenja obveza Hercegbosanske županije, na temelju sudskih odluka, izvansudskim putem sporazumnim načinom. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od zadnje objave.

Sve informacije i uputstva o javnom pozivu možete pogledati i preuzeti u ispod priloženim dokumentima:

1. J A V N I P O Z I V za izvansudsku nagodbu imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije

2. ZAHTJEV za zaključivanje izvansudske nagodbe Hercegbosanske županije za 2022.godinu

3. UGOVOR o izvansudskoj nagodbi za izmirenje financijskih potraživanja po izvršnom sudskom rješenju

4. NAPUTAK za zaključivanje i izvršavanje ugovora o izvansudskoj nagodbi u 2022. godini