MUP HBŽ: Javni poziv za prodaju motornih vozila kao otpad

Na temelju Odluke o pokretanju postupka javnog poziva za prodaju
motornih vozila kao otpad broj:02-01-11-8869/2020 i Rješenjem o
imenovanju Povjerenstva za licitaciju i prodaju motornih vozila za
uništenje broj: 02-01-34-16614/19 od 08.listopad 2019. godine,
Povjerenstvo za licitaciju i prodaju motornih vozila za uništenje,
o b j a v lj u je:

                               JAVNI POZIV

za prodaju motornih vozila kao otpad

Predmet prodaje su 31 motorno vozilo u svrhu uništenja prešanjem u
službenom krugu MUP-a Hercegbosanske županije kao otpad, sukladno
propisima o upravljanju otpadom, metodom dostavljanja zatvorenih
pisanih ponuda u staro željezo po kilogramu otkupa.

Pravo sudjelovanja u postupku javne prodaje imaju osobe koje su
registrirane za upravljanjem predmetnom vrstom otpada prikupljanje,
skladištenje, fizički tretman, manipulaciju i transport otpada i koji imaju
dozvolu za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude primjenjivati će se:
NAJVIŠE PONUĐENA CIJENA PO KILOGRAMU OTKUPA,
a ukoliko više ponuđača ponudi istu cijenu, kao najpovoljnija ponuda
izabrati će se ona koja je ranije primljena.

Ponude se dostavljaju putem pošte ili predaju osobno putem Pisarnice
Ministarstva unutarnjih poslova, Silvija Stahimira Kranjčevića b.b 80101 Livno,
sa naznakom:“ JAVNI POZIV za prodaju motornih vozila kao otpad “,
u zatvorenoj koverti „ NE OTVARAJ “ najkasnije do 15. lipnja 2020. godine.

Povjerenstvo za licitaciju i prodaju motornih vozila za uništenje.

Ministar Darinko Mihaljević