MUP HBŽ: Interni oglas za popunu radnoga mjesta

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ objavljuje,

INTERNI OGLAS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10

– Šef Odsjeka u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Drvar – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, organizira vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za njihov rad, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, prati stanje i provedbu propisa iz upravnih poslova, rješava najsloženije predmete iz ove oblasti, potpisuje javne isprave i akte iz oblasti upravnih poslova, obavlja poslove vezane za državljanstvo, vodi prvostupanjski upravni postupak iz svih oblasti upravnih poslova koji spadaju u nadležnost Ministarstva, priprema izvješća o radu i program rada, redovno, usmeno ili pismeno, obavještava šefa Sektora o stanju vršenja poslova i nadležnosti Odsjeka i problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara šefu sektora za administraciju.

Više u PDF dokumentu u privitku:
17082022_mup_k10.pdf