MUP HBŽ-a: Prošli tjedan 7 prometnih nesreća, od toga dvije sa nastradalim osobama

U vremenskom periodu od 16. do 23.11.2020 godine na području HB županije dogodilo se sedam prometnih nezgoda, od toga dvije prometne nezgode s nastradalim osobama ( 2 LTO ) i pet prometnih nezgoda s manjom materijalnom štetom.U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se šest prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodila se jedna prometna nezgoda, dok u zoni odgovornosti PU Drvar nisu zabilježene prometne nezgode.

   U oblasti kriminaliteta zabilježeno je pet događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  – 2 KD “Krađa” ( PP Livno i PP B. Grahovo ),
  – 1 KD “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” ( PP Drvar ),
  – 1 KD “Ugrožavanje sigurnosti” ( PP Livno ),
  – 1 KD “Nasilje u obitelji” ( PP Livno ).

  Na području HB županije zabilježena su dva prekršaja po javnom redu i miru:

   – jedan prekršaj po čl. 4.Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje ),
   – jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( naročito drsko ponašanje ).

MUPK10