Mlađen Pavlica više nije predsjednik Općinskog vijeća Kupres

Sjednica OV Kupres, jučer održana, nije počela na uobičajen način, naime nakon što je ustanovljen kvorum, za govornicu je izišao predsjednik kluba HDZ BiH Domogoj Turalija i od predsjednika tražio da se u dnevni red unesu nove dvije točke: prva da se stavi na dnevni red glasovanje o smjeni dosadašnjeg predsjednika i druga da se izglasa odluka po kojoj potpredsjednik vjeća može potpisati sve odluke vjeća koje dosadašnji predsjednik vijeća Pavlica nije htio potpisati.

Nakon Turalije vijećnik Neovisne liste za Kupres Marjan Rebrina je predložio i treću dodatnu točku dnevnog reda da se na mjesto predsjednika imenuje vijećnik SDA BiH Tale Ugarak. Nakon ovog prjedloga uslijedila je stanka za konzultacije.

U nastavku sjednice je vijećnik Ugarak kazao kako on treba obaviti konzultacije unutar svoje stranke, a prijedlozi HDZ BiH su usvojeni. Nakon obrazloženja Domagoja Turalije ovih prijedloga, uslijedilo je i posljednje obraćanje dosadašnjeg predsjednika vijećnicima i javnosti.

Sa 9 glasova ZA izglasana je smjena predsjednika i odluka da dopredsjednik može potpisati odluke vijeća koje Pavlica nije potpisao.

Radi podsjećanja, riječ je o odluci o prestanku profesionalizacije radnog mjesta predsjednika vijeća donesena na ranijim sjednicama.

S obzirom na statut i poslovnik o radu u komu stoji, kada se raspravlja o predsjedniku o njegovoj smjeni ili ostavci sjednicu vodi dopredsjednik što je i učinjeno. Zoran Lovrić dopredsjednik vjeća iz HDZ BiH je preuzeo vođenje sjednice do njenog kraja. Nastavak je slijedio po ranije predloženom dnevnom redu, sve točke su usvojene od kojih dosta jednoglasno.

Izdvajamo točku o nacrtu proračuna gdje smo na raspravi doznali kako je nacrt proračuna veći nego za prošlu godinu i prelazi tri milijuna maraka.

Javna rasprava je zakazana za 10. ožujaka u 11,00 sati, a na sudjelovanje su pozvani svi koji su zainteresirani za trošenje proračunskih sredstava, udruge, građani i poduzeća.

Raspravljalo se o brojnim komunalnim pitanjima i temama bitnim za život općine, a slijedeća sjednica je najavljena već za dvadesetak dana.

Evo za kraj i svih točaka koje su raspravljene na ovoj sjednici:

1. Usvajanje zapisnika sa izvanrednih i dvadeset druge sjednice Općinskog vijeća

2. a) Davanje i potpisivanje svečane prisege

b) Davanje i potpisivanje Izjave o poštivanju Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika

3. Izvješće o općem uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta 2019/2020 Srednje škole „Kupres“

4. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2020. -prosinac 2020. godine

5. Nacrt Proračuna Općine Kupres za 2020. godinu

6. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kupres za 2020. godinu

7. Odluka o komunalnoj naknadi

8. Odluka o usvajanju Programa financiranja zajedničke komunalne potrošnje, skupa sa Programom

9. Odluka o visini komunalne naknade

10. Odluka o određivanju/ ovlaštenju JKP Kupres d.o.o. Kupres za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica na području općine Kupres

11. Odluka o izgradnji vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Rupe i izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje i drugih vodovodnih mreža/ sustava za koje je investitor općina Kupres

12. Odluka o zatvaranju nesaniranih, divljih i drugih deponija u općini Kupres

13. Rješenje o prihvaćanju cjenika za radove i usluge Javno komunalno poduzeće Kupres d.o.o. Kupres za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica na području općine Kupres i izgradnji vodovodne mreže u Gospodarskoj zoni Rupe i drugih vodovodnih mreža /sustava za koje je investitor općina Kupres, sa Cjenikom

14. Tekuća pitanja

a) Razmatranje dopisa Općinskog izbornog povjerenstva

15. Aktualni sat

Prenosi Kupreški radio.