Home > BiH > Mještani osam livanjskih sela i zaseoka uložili prigovor na javnoj raspravi u Sarajevu

Mještani osam livanjskih sela i zaseoka uložili prigovor na javnoj raspravi u Sarajevu

Javnu raspravu je pokrenulo Federalno ministarstvo okoliša i turizma a tema je bila prethodna procjena utjecaja na okoliš vjetroelektrane Orlovača. Dvjestotinjak mještana sela koja se nalaze uz koncesijsko polje tvrtke HB Wind d.o.o. Livno supotpisali su prigovore na spomenutu studiju i obrazložili desetak točaka za koje smatraju da direktno utječu na njihov okoliš.

Prigovori na javnu raspravu su upućeni prije tri mjeseca.

Federalno ministarstvo još nije odgovorilo na prigovore mještana. U telefonskom razgovoru iz Ministarstva su najavili da će službeni odgovor poslati uskoro.

Mještani ističu da nisu protiv projekata koji će donijeti ulaganja u livanjski kraj ali ističu da ti projekti ne smiju ugroziti njihovu imovinu i egzistenciju.

Jedan od prigovora koji su naveli je blizina planiranih vjetroagregata selima Drinova međa, Vidoši, Dobro, Dola, Megdan i Potkraj. Kao primjer navode da je jedan vjetroagregat planiran direktno među kućama u Džebama.

HBZ