Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije na najvećem savjetovanju pravnika u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije je i ove godine sudjelovalo na najvećem pravničkom susretu u Bosni i Hercegovini. Udruženje sudaca Republike Srpske u suradnji s Udruženjem sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudaca i tužilaca u RS i F BiH, Advokatskim komorama RS i F BiH i Pravosudnom komisijom Brčko distrikta organiziralo je Savjetovanje iz oblasti građanskog i upravnog prava, te okupilo veliki broj stručnjaka iz pravosudne oblasti.

Na XVI. Savjetovanju iz oblasti građanskog prava u periodu od 17.- 20.10.2022. godine koje se održalo na Jahorini, nazočni su imali priliku usvojiti nove informacije kao i razmijeniti iskustva.

Predavači su bili eminentni pravnici, sveučilišni profesori, suci i odvjetnici iz naše zemlje i regije.