Home > Livno > Ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Aleksandar Rodić na konferenciji o pristupanju zemalja Jugoistočne Europe Europskoj uniji

Ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Aleksandar Rodić na konferenciji o pristupanju zemalja Jugoistočne Europe Europskoj uniji

U organizaciji Ministarstva pravde BiH, a u saradnji sa Izaslanstvom EU, Direkcijom za europske integracije i projektom EU4Justic, u Sarajevu je u četvrtak 27. lipnja. 2024. godine, održana “Ministarska konferencija na temu pregovora o pristupanju država Jugoistočne Europe Europskoj uniji (Poglavlje 23-Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava) i preostalim koracima do ove faze”. U radu konferencije sudjelovao je ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Aleksandar Rodić.

 

Poglavlje 23-Pravosuđe i temeljna prava je jedno od najizazovnijih i najsloženijih poglavlja, a brzina i trajanje pregovaračkog procesa u ovoj oblasti izravno utječe i na napredak u drugim aspektima pregovora sa Europskom unijom.

U oblasti pravosuđa i temeljnih prava imaju za cilj održati i razvijati Uniju kao područje slobode, sigurnosti i pravde. Uspostavljanje neovisnog i efikasnog pravosuđa od najveće je važnosti. Nepristranost, integritet i visoki standardi presuđivanja sudova od temeljnog su značaja za očuvanje vladavine prava. To zahtijeva čvrstu posvećenost uklanjanju vanjskih utjecaja nad pravosuđem i osiguravanje odgovarajućih financijskih sredstava i obuke. Isto tako, države članice moraju se efikasno boriti protiv korupcije koja predstavlja prijetnju stabilnosti demokratskih institucija i vladavine prava. Čvrsti pravni okvir i pouzdane institucije su potrebne da podrže koherentnu politiku prevencije i sprječavanja korupcije. Države članice moraju osigurati poštovanje osnovnih prava i prava građana EU, koja su zagarantirana pravnim temeljem Europske unije, kao i samom Poveljom Europske unije o osnovnim pravima.

VLADAHBZ