Medžlis Livno organizirao stručni seminar za vjerske službenike iz Livna, Duvna i Glamoča

Edukacijski seminar za vjerske službenike, uposlenike vjerskih zajednica Livna, Duvna i Glamoča pod nazivom “Islam u javnom prostoru – vještine javnog nastupanja vjerskih službenika i komunikacijske vještine” realiziran je u organizaciji Medžlisa IZ Livno, a suradnji sa partnerskom organizacijom Konrad Adenauer Stiftung. Učesnici su bili glavni imami, imami, muallime, vjeroučitelji/ce, predsjednici medžlisa, tajnici, te saradnici medžlisa.

Seminar je održan u edukativnoj sali džamije Ćurčinice, u nedjelju 28.10.2018. godine. Cilj organiziranja ovog seminara bio je omogućiti regionalnom timu vjerskih službenika kvalitetnu edukaciju, a da zbog toga ne moraju ići u Sarajevo ili Mostar.

Stručnjaci predavači prisutne su educirali o vještini javnog nastupanja, s akcentom na nastupe putem javnih obraćanja, predavanja, hutbi, medijskih nastupa, te interpersonalne komunikacije u svakodnevnim aktivnostima. O ovoj tematici interaktivno predavanje održao je dr. Almir Peštek, redovni profesor na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

O nastupima u digitalnim medijima, s osvrtom na socijalne mreže govorila je Suada Peštek, direktorica Radija Sarajevo, trenerica životnih vještina s dugogodišnjim iskustvom u medijskom menadžmentu.

Dr. Amel Alić, profesor na filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, šef katedre za pedagogiju, za prisutne je pripremio jedno vrlo dirljivo i kvalitetno predavanje s akcentom na funkciju jezika kao ambasadora naših emocija, našeg karaktera, te da poruke koje prenosimo publici moraju biti prilagođene ciljnoj skupini. Prisutni su vidno uživali slušajući pomenute edukacije.

Na kraju su dodijeljeni certifikati svim učesnicima, a certifikate je podijelila predstavnica Konrad Adenauer fondacije, Irma Sarać Hukanović.

Koordinatorica projekta ispred Medžlisa Livno bila je Šejla Mujić-Kevrić.