Home > Livno > Međunarodni dan medicinskih sestara danas je obilježen u PTC-u Forum

Međunarodni dan medicinskih sestara danas je obilježen u PTC-u Forum

Na današnji dan 1820. godine, u Firenci (Italija) rodila se žena koja je svojim radom promijenila odnos sestrinstva, zauzimala se u svakoj novoj borbi- borbi za život. Bila je to Florens Najtingel, utemeljiteljica jednog od najhumaniji poziva, sestrinstva. Njen rođendan, 12. maj, danas se obilježava i kao Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara.

Ovo je jedinstven dan u godini kada se skreće pozornost na rad medicinskih sestara/tehničara i njihovu ulogu u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi.

Međunarodni dan medicinskih sestara danas je obilježen i u PTC-u Forum Livno. U nastavku pogledajte nekoliko fotografija naših medicinskih sestara i tehničara.