Livno: U ponedjeljak neradni dan

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje djeluju i imaju sjedište na području grada Livna, da je, sukladno članku 10. Statuta Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“ broj: 5/08) i članka 23.

Privremene statutarne odluke Grada Livna („Sl. glasnik Grada Livna“ broj: 2/18), ponedjeljak, 28. rujna 2020. godine, Dan Grada, blagdan i neradni dan na području grada Livna.