Livno u novom projektu češke razvojne agencije i UNDP-a

 

Grad Livno, pored Mrkonjić grada i Općine Maglaj, sudjeluje u projektu jačanje otpornosti na katastrofe koji financira Republika Češka, a realizira UNDP. Tim povodom gradonačelnik Grada Livna Luka Čelan sa suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima UNDP-a na kojem je dogovorena dinamika aktivnosti projekta te je predstavljena online platforma DRAS – Sistem za analizu rizika od katastrofa. Riječ je o sustavu koji će pružati ažurne podatke o izloženosti poplavama, klizištima, potresima, požarima te minsko sumnjivim površinama a s ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa na određenom lokalitetu.

Služit će za procjenu rizika na lokalnoj razini, kao i za ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje, izradu priručnika za djelovanje u katastrofama i obuke za upravljanje katastrofama za gradonačelnike i načelnike te za stožere civilne zaštite. Ovaj novi projekt rezultat je dosadašnje uspješne suradnje Grada Livna s Republikom Češkom i UNDP-em. Projektom će se pokušati odgovoriti na neka od važnih pitanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u spomenute tri jedinice lokalne samouprave. To se prvenstveno odnosi na jačanje planiranja i koordinacije, te jačanja kapaciteta upravljanja kriznim situacijama koristeći moderne tehnologije i međunarodna iskustva.