Livno: Prometno prevetivna i edukativna akcija „Počela školaska godina- zaštitimo djecu u prometu“

 

Auto moto klub Livno ( AMK Livno) i Auto moto savez u BiH ( AMSBIH), u suradnji sa PP Livno i Osnovnim školama, organizira prometno preventivnu i prometno edukativnu akciju
„Počela je školska godina-zaštitimo djecu u prometu“.

Cilj akcije je preventivno djelovati i utjecati na sudionike u prometu da svojim općim pozitivnim ponašanjem u prometu doprinesu sigurnijem odvijanju prometa.

Imajući u vidu činjenicu da učenici osnovnih škola, posebice djeca nižih razreda, spadaju u ugroženu skupinu sudionika u prometu, potrebno je učenike educirati o osnovnim pravilima ponašanja u prometu i upozoriti ih na opasnosti kojima su najčešće izloženi na putu od kuće do škole.

Planom akcije predviđeno je predavanje za djecu od 1-3 razreda osnovne škole, a sa učenicima 5 i 6 razreda formirati će se školske prometne patrole, koje će zajedno s djelatnicima policije zaustavljati vozila, i vozačima, roditeljima i sudionicima u prometu dijeliti prigodne letke kojima želimo upozoriti vozače na početak školske godine i povećan broj djece na prometnicama, a učenike savjetovati kako se pravilno i sigurno ponašati u prometu.

Predavanje i školske prometne patrole će se provesti od 13.-16.rujna 2022. godine, u središnjim i područnim školama prema slijedećem rasporedu:

Utorak 13.rujna 2022
– 8:00-8:45 – OŠ Fra Lovro Karaula PŠ Smričani
– 9:35 – 10:20 – OŠ Fra Lovro Karaula PŠ Podhum
Srijeda 14.rujna 2022
– 13.00-13:45 sati – OŠ „Ivana Goran Kovačić“ u Livnu (školska patrola kod sportske dvorane D.P.Dali)
14:00- 15:30 (predavanje)
Četvrtak 15.rujna 2022.
– 12:30-13:15 sati OŠ Fra Lovro Karaula Livno (obilaznica školska patrola)
– 14:00- 15:30 (predavanje)
Petak 16.rujna 2022.
09:30-10:15 sati – OŠ „Ivana Goran Kovačić“ PŠ Zabrišće

AMK Livno