LIVNO: Prijedlozi za liturgijski pastoral u trenutnoj situaciji pandemije covid-19

Župa Svih svetih Livno na svojoj Facebook stranici objavila je detaljne naputke kojih bismo se trebali pridržavati u nadolazećem blagdanskom razdoblju.

Livnovine