LIVNO: Obavijest o prodaji zemljišta

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Zgona u k.o. Livno putem javnog nadmetanja-licitacije.

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 241/152, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, površine 765 m2 i k.č. 241/155, Zgon, gradilište, upisano u zk.ul. 32, k.o. Livno, površine 814 m2. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata putem javnog nadmetanja-licitacije 8. veljače 2021. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna s početkom u 12:00 sati.

Više informacija na Grad Livno