Livno: Obavijest o prodaji zemljišta na Borju

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Borja, k.o. Potočani putem javnog nadmetanja-licitacije.

Riječ je o građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 1314/8, Pod, gradilište, u površini od 7144 m2, k.o. Potočani i k.č. 1332/1, Pod, gradilište, u površini od 968 m2, k.o. Potočani.

Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 6.veljače 2020. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.

Kompletan tekst oglasa je u privitku.