LIVNO: Obavijest o javnom natječaju

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Livna, objavljuje javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika stručni suradnik za ekonomske poslove jedan izvršitelj.

Detalji na službenoj stranici Grada Livna.