Livno: Natječaj za upis učenika u Srednju strukovnu školu

NATJEČAJ

za  upis učenika u prve razrede u školskoj 2020/21. godini

Natječaj se raspisuje za sljedeće struke i zanimanja:

I. Zdravstvena struka

1. Medicinski tehničar/zdravstveno-farmaceutski tehničar                            24 učenika  (1/2+1/2)

                         (kombinirani odjel)

II. Elektrotehnička  i strojarska struka

1. Tehničar za razvoj video igara/web dizajner                                              18 učenika  (1/2+1/2)

                      (kombinirani odjel)      

2. Tehničar za elektroenergetiku/tehničar za računalstvo                              18 učenika  (1/2+1/2)

                        (kombinirani odjel)    

3. Računalni tehničar-CNC programer/računalni tehničar u strojarstvu         18 učenika  (1/2+1/2)

                          (kombinirani odjel)                                                    

4. Elektromehaničar/instalater za kućne instalacije                                         18 učenika  (1/2+1/2)

                                    (kombinirani odjel)                       

III. Ugostiteljsko-turistička struka

1. Hotelijersko-turistički tehničar                                                                    18 učenika

2. Konobar/kuhar  (kombinirani odjel)                                                           18 učenika  (1/2+1/2)

Prijave za upis za prvi upisni krug su u četvrtak 25. i petak 26. lipnja 2020. godine od 8 do 16 sati. Objava ljestvice poretka na oglasnoj ploči Škole je u ponedjeljak 29. lipnja 2020. godine najkasnije do 14 sati, a upis u utorak 30. lipnja 2020. godine od 8 do 16 sati. 

Za drugi upisni krug prijava za upis je u ponedjeljak 6. srpnja 2020. god. od 8 do 12 sati, objava ljestvice poretka  u utorak 7. srpnja 2020. god. najkasnije do 12 sati a upis učenika u petak 10. srpnja 2020. god. od 8 do 12 sati.

Za jesenski upisni rok objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis je najkasnije do 7. kolovoza 2020. godine.

Prijave za upis su u četvrtak 20. kolovoza 2020. godine od 8 do 12 sati, objava ljestvice poretka u petak 21.kolovoza 2020. god. do 12 sati, a upis učenika u ponedjeljak 24. kolovoza 2020. godine od 8 do 12 sati.

Na natječaj za upis učenik prilaže:

– prijavu na natječaj (preuzeti u školi);

– izvadak iz matične knjige rođenih;

– svjedodžbu o završenom VIII i IX razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu za koje je rješenjem Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ utvrđena istovrijednost. Svjedodžbe se predaju u originalu.

– rješenje nadležnog općinskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi , ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju).

Izbor učenika za upis se obavlja na temelju uspjeha iz osnovne škole  koji obuhvaća: opći uspjeh u VIII. i IX. razredu te uspjeh iz relevantnih predmeta u navedenim razredima sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji.

Sve dodatne informacije  mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na tel:  202-148 i 208-175.

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Priopćeno je iz SSŠ SSK.