Livno: Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga

Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna u 2020. godini, ekonomski kod 614311, „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno, pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju sa područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju.

Detaljne informacije možete pronaći na službenoj stranici Grada Livna.